Od metabolického syndromu k metabolickým aspektům interních onemocnění

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

cyklus sympózií na téma metabolických poruch mají již svou tradici, pořádáme již 11. ročník. Srdečně opět zveme a těšíme se na vás.

S pozdravem

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 1. lékařská fakulta UK Praha, odborný garant projektu

Akreditace ČLK

Odborná sympozia jsou pořádány dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Odborný program sympozií:

16.30 – 17.00 Registrace

17.00 – 19.00 Odborný program

Úvod – Metabolický syndrom v kontextu dalších metabolických onemocnění

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Klinicky významné metabolické důsledky nedostatku inzulínu

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Patogeneza a moderní léčba srdečního selhání

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

CHOPN, metabolický syndrom a diabetes

MUDr. Petr Žák, FN U Sv. Anny (Sympozium Brno)

MUDr. Pavel Hrouda, Nem. Na Homolce (Sympozium Plzeň, Praha)

MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., FN HK (Symp. H. Králové, Olomouc)

MUDr. Milan Sova, FN Olomouc (Sympozium Ostrava)

Novinky v léčbě diabetické nefropatie

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

MUDr. Jan Vachek (Sympozium Praha, Olomouc, Ostrava)

19.00 – 19.15 Diskuze

19.15 – 20.00 Občerstvení

V Ostravě, 27. března, bude na počátku sympozia česky přednesena slavnostní 30 minutová přednáška prof. MUDr. George Grunbergera na téma „Mechanismus ovlivnění KV rizika glifloziny“.

Data a místa konání:

06.02.2017 Brno, Hotel Avanti (Střední 61)

20.02.2017 Plzeň, Měšťanská Beseda (Kopeckého sady 13)

27.02.2017 Hradec Králové, Hotel Černigov (Riegrovo náměstí 1494)

06.03.2017 Praha, Hotel Olympik Artemis (U Sluncové 14)

13.03.2017 Olomouc, Hotel Hesperia (Brněnská 55)

27.03.2017 Ostrava, Hotel Imperial (Tyršova 6)

Kontaktní osoba:

Zdenek Lopour

Tel.: 736 622 208

E-mail: zdenek.lopour@forinel.eu

Partneři:

Boehringer Ingelheim
Novartis
PharmaSwiss

Organizátor a pořadatel:

Forinel

Garance:

1LF

Mediální partner:

Medical tribune